Bledi Çuçi

Bledi Çuçi

Sekretar për Çështjet Zgjedhore

Bledi Çuçi lindi në Tiranë, më 14 nëntor 1970.  Bledi Çuçi ka përfunduar studimet pasuniversitare (Master) për Menaxhim në Universitetin Hasselt në Belgjikë (1998) dhe studimet e larta për Drejtësi në Universitetin e Tiranës. Ka shërbyer në disa funksione drejtuese, ndër të tjera si Kancelar i Gjykatës së Rrethit Tiranë, Këshilltar i Ministrit, Dre­jtor i Drejtorisë Juridike dhe Integrimit dhe Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Pushtetit Vendor gjatë periudhës 2003–2005.

Gjatë kësaj kohe, Bledi Çuçi ka qenë edhe përfaqësues i qeverisë shqiptare në Komitetin për Demokracinë Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës, Strasburg; anëtar i Grupit Ne­gociator të Shqipërisë lidhur me nënshkrimin e Mar­rëveshjes së Stabilizim-Asociimit mes Shqipërisë dhe Komunitetit Europian dhe anëtar i Bordit të Drejtorëve të Institutit për Trajnimin e Adminis­tratës Publike në Shqipëri. Gjatë viteve 2006–2010, Bledi Çuçi shërbeu si këshilltar dhe ekspert për disa programe ndërkombëtare në Kosovë dhe Shqipëri. Në vitet 2010–2011 drejtoi Sho­qatën për Autonominë Vendore në Shqipëri.

Ai u bë pjesë e strukturave drejtuese të PS-së që në vitin 2007, kur u zgjodh anëtar i Asamblesë Kom­bëtare të PS-së dhe kryetar i Komisionit të Asam­blesë për Çështjet e Pushtetit Vendor. Që prej Shkurtit 2012, ai mban detyrën e Nënsekretarit për Çështjet Zgjedhore në PS. Që prej shtatorit 2013, për tre vjet e gjysmë Bledi Çuçi ushtroi detyrën si Ministër Shteti për Çështjet Vendore dhe Kordinator Kombëtar kundër Korrupsionit. Në këtë detyrë, ai udhëhoqi punën për përgatitjen dhe zbatimin e Reformës Administrative Territoriale, një nga reformat më të suksesshme të qeverisë Rama.

Ndaje me miqtë: