Partia Socialiste e Shqipërisë › Programi › CILËSI DHE RITËM NË PROCESIN E INTEGRIMIT NË BE

CILËSI DHE RITËM NË PROCESIN E INTEGRIMIT NË BE

ANGAZHIMI YNË: Marrja e statusit të vendit kandidat dhe fillimi i bisedimeve për anëtarësimin në Bashkimin Europian brenda vitit të parë të mandatit qeverisës

ZOTIMET TONA:

 • Përmbushje e të gjitha detyrimeve që mundësojnë marrjen e statusit të vendit kandidat dhe fillimin e bisedimeve për anëtarësim në BE.
 • Zbatim me korrektësi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA).
 • Jetësim i një marrëdhënieje të re me opozitën e pas 23 Qershorit, duke nxitur kulturën e kompromisit politik dhe prodhuar reforma të prekshme e të qëndrueshme shtetndërtuese.
 • Ndërtim i një marrëdhënieje të hapur besimi e bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtarë në këtë proces dhe më posaçërisht me të gjithë institucionet vendimmarrëse të BE-së.
 • Qasje ndaj rrugëtimit Europian të Shqipërisë si një proces thelbësor dhe i pazëvendësueshëm për zhvillimin, demokratizimin dhe transformimin e shoqërisë dhe vendit.
 • Mbështetjen dhe konsensusin popullor në procesin e integrimit do ta përkthjmë në veprime konkrete e reforma të qëndrueshme.
 • Ndryshim rrënjësor i modelit aktual të administrimit të procesit të integrimit.
 • Mbyllim praktikën e bashkërendimit sipas nevojave politike të ditës së procesit të integrimit.
 • Në administrimin e procesit të integrimit marrim për bazë modelin e Kroacisë dhe praktikave të vendeve të tjera që kanë kaluar në këtë proces.
 • Përfshirje e drejtpërdrejtë e Kryeministrit, shoqëruar me vendosjen e shërbimit diplomatik në pararojë, në procesin e integrimit në BE.
 • Garantim i një kursi reformash radikale që do ta ndërthurin procesin e integrimit europian me tërësinë e politikave për zhvillimin e vendit.
 • Përmirësim rrënjësor i modelit aktual të bashkërendimit të ndihmës së BE dhe asistencës dypalëshe e ndërkombëtare, duke e kanalizuar atë drejt agjendës për zhvillimin e vendit.
 • Ndërtim i një mekanizmi në nivel ndërinstitucional për identifikimin e nevojave dhe kapaciteteve për programimin dhe zbatimin e projekteve të financuara nga BE.
 • I japim fund pazotësisë aktuale të institucioneve përgjegjëse, duke kryer reformat dhe ngritur strukturat e domosdoshme që mundësojnë aksesin pa vonesa të mëtejshme në pesë fushat e IPA II.
 • Fuqizim i planifikimit strategjik duke u fokusuar në fusha të rëndësishme për zhvillimin e vendit, si bujqësia, zhvillimi rural, transporti, infrastruktura, energjia, mjedisi dhe turizmi.
 • Jetësim i një dialogu intensiv dhe të qëndrueshëm me gjithë aktorët kryesorë, partnerët socialë, shoqërinë civile, shoqërinë akademike dhe grupet e interesit në rrugëtimin drejt antarësimit në BE.
 • Konsolidim dhe institucionalizim i praktikave të përfshirjes së grupeve e aktorëve të ndryshëm në të gjitha hallkat e politikbërjes në kuadër të integrimit Europian.
Ndaje me miqtë: