Partia Socialiste e Shqipërisë › Programi › ZGJIDHJE PËR PRONAT

ZGJIDHJE PËR PRONAT

ANGAZHIMI YNË: Mbyllje e ciklit shekullor të paqartësisë me pronën

ZOTIMET TONA:

 • Shqiptarët do të jenë të gjithë pronarë të ligjshëm në prona të ligjshme.
 • Zhdukim 3 zarfet e hallkave të korrupsionit: zarfin tek kthimi i pronave, zarfin tek legalizimet dhe zarfin tek regjistrimi i pronës.
 • Përparësi kompensimit në natyrë në raport me dhënien e kompensimit financiar, duke mundësuar uljen e faturës financiare për shtetin.
 • Orientim i procesit të privatizimit të pasurive publike me qëllim favorizimin e procesit të kthim-kompensimit të pronave.
 • I japim fund zvarritjeve dhe sorollatjeve administrative si burimi bazë i korrupsionit.
 • Evidentim i të gjithë pronave publike që fshihen nëpër sirtarët e institucioneve shtetërore.
 • Saktësim i fondit të kompensimit, i cili do të operojë sipas një skeme të qartë dhe të barabartë për të gjithë të interesuarit.
 • Legalizim brenda 2 vjetësh i ndërtimeve informale, të bëra në pronën vetjake dhe atë publike.
 • Legalizim i ndërtimeve informale të kryera mbi toka me pronarë dhe të ndërtimeve të kryera në zona urbane, deri në fund të mandatit të parë.
 • Përshpejtim i procedurave të evadimit të dosjeve, të cilat në mijëra raste janë bllokuar vetëm për të nxitur korrupsionin.
 • Proces legalizimi i integruar me regjistrimin dhe urbanizimin e zonave informale.
 • Bashkim i të gjitha agjencive që operojnë me pronat, në një agjenci të vetme me fuqi dhe përgjegjësi të plota.
 • Krijim i Regjistrit të plotë të Pasurive të Paluajtshme, duke përfunduar regjistrimin fillestar në zonat kadastrale që kanë mbetur.
 • Zbatim i një programi të veçantë për regjistrimin e Pronave në Bregdetin e Jugut.

Përfundim i procesit të përpunimit dhe hedhjes së të dhënave për të gjitha zonat e futura në sistem.

Ndaje me miqtë: