Partia Socialiste e Shqipërisë › Programi › ZHVILLIM RURAL MODERN

ZHVILLIM RURAL MODERN

ANGAZHIMI YNË: Riorganizim i sistemit kombëtar të prodhimit rural dhe kontrollit të materialit bimor të çertifikuar, në përputhje me agjendën e Bashkimit Europian 2010-2020

ZOTIMET TONA:

 • Krijim i rrjetit kombëtar të grumbullimit dhe ruajtjes së tregtimit me shumicë:
  • me infrastrukturë të nevojshme për ruajtje afatgjatë;
  • me shërbime doganore për të lehtësuar procedurat e eksportimit;
  • me shërbime tatimore për sipërmarrësit e agropërpunimit dhe rrjetet private të tregtimit;
  • me shërbime fito-sanitare për të garantuar cilësinë dhe origjinën e produkteve;
  • me shërbime këshilluese;
  • me shërbime marketing;
  • me shërbime financiare në bashkërendim me Bankën e Zhvillimit Rural.
 • Heqje e tatimfitimit në katër vitet e para për industritë e reja agropërpunuese dhe lehtësi fiskale në kostot e ambalazhimit dhe paketimit.
 • Integrim i prodhimit bujqësor me Kosovën, me qëllim krijimin e një tregu të përbashkët bujqësor e ushqimor dhe pasjen e një oferte të përbashkët për tregjet e eksportit.
 • Vendosje e agropërpunimit në krye të agjendës për zhvillim dhe transformim ekonomik.
 • Sigurim i rritjes integrale përmes nxitjes në zonat rurale të zhvillimit të një ekonomie me punësim të lartë.
 • Sigurim i rritjes integrale e cila do të sjellë kohezion të lartë territorial dhe social.
 • Sigurim i rritjes integrale e cila do të nxisë agropërpunimin si dhe agro e ekoturizmin.
 • Plotësim i legjislacionit në lidhje me prodhimet bazë, ato tradicionale, si dhe ristrukturimin, rehabilitimin e njehsimin e agroteknologjisë në ullishte të vjetra.
 • Hartim dhe zbatim i strategjisë së rajonizimit të kulturave.
 • Mbështetje grupeve të prodhuesve që furnizojnë sektorët e agroindustrisë me lëndë të para.
 • Krijim i lidhjeve të qëndrueshme midis sektorëve përkatës të agroindustrisë.
 • Garantim i cilësisë dhe sigurisë në të gjithë zinxhirin e prodhimit, nga ara deri në tavolinën e konsumatorit.

Përpjekje maksimale për pesëfishimin e shërbimeve bazë bankare e financiare në fshat, veçanërisht me sistemin e mikrokredive, që në dy vitet e para të mandatit.

Ndaje me miqtë: