The Socialist Party of Albania

Operatori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga Ibrahim Rugova, Tiranë
Email: info.OSHKSH@shendetesia.gov.al
Website: www.oshksh.gov.al

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore
Adresa: Rruga e Dibrës, Tiranë
Tel: +355 42 376045
Email: kontakt@akbpm.gov.al
Website: www.akbpm.gov.al

Agjensia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve
Adresa: Rruga e Kavajës, Tiranë
Tel: +35544500329
Email: info.ashmdf@femijet.gov.al
Website: www.femijet.gov.al

Autoriteti Shëndetesor Rajonal Tiranë
Adresa: Rruga “Qemal Guranjaku”, Tiranë

Instituti i Shëndetit Publik
Adresa: Rr.Aleksander Moisiu, Tiranë
Tel: +355 42374756
Email: ishp@shendetesia.gov.al
Website: www.ishp.gov.al

Instituti i Integrimit për Ish të Përndjekurit
Adresa: Rruga “Xhorxh W. Bush”, Vila 2-katesh nr. 7, Tiranë
Tel: +355 (4) 4500906
E-mail: info@ishperndjekurit.gov.al
Website: www.ishperndjekurit.gov.al

Inspektoriati Shtetëror Shëndetesor
Adresa: Rr.Aleksander Moisiu, Tiranë
Tel: +355 4 236 4900
facebook

Klinika Stomatologjike Universitare
Adresa: Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Rruga e Dibres, Tiranë
Tel: +355 42 375 265
E-mail: KSU@shendetesia.gov.al
Website: www.ksu.al

Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut
Adresa: Rruga Marubi, Spitali Ushtarak, Tiranë
Tel: +355 69 354 2444
Email: qktgj@shendetesia.gov.al
Website: www.qktgj.gov.al

Qendra Kombëtare e Inxhinierise Bio-Mjekesore
Adresa: Rruga “Dibrës” Nr.12, Tiranë, Shqipëri
Tel: : +355 42 362705
Email: qkib@shendetesia.gov.al
Website: www.biomedical.gov.al

Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore
Adresa: Rruga Lord Bajron Laprakë, Tiranë
Tel: 127
Email: info@urgjenca.gov.al
Website: www.urgjenca.gov.al

Qendra Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore
Adresa: Bulevardi ” Zogu I”, Spitali Universitar Obs-Gjin “Mbretëresha Geraldinë”, Tiranë
Tel:+355 42234221
Fax: +355 42234225
Email: info@qkcsaish.gov.al
Website: www.qkcsaish.gov.al

Qendra Kombëtare Edukimit në Vazhdim
Adresa: Rruga ” Aleksander Moisiu”, Tiranë
Tel: +355 42452286
Email: qkev@shendetesia.gov.al
Website: www.qkev.gov.al

Qendra Kombëtare e Mirërritjes Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve
Adresa: Rruga Haki Stërmilli, Kombinat, Tiranë
Tel: +355 423 51 893
Email: qkmzhrf.tr@gmail.com/ QKMZHRF@shendetesia.gov.al
Website: www.mm-heartbeat-al.org

Shërbimi Social Shtetëror
Adresa: Rruga e Durrësit, Nr. 83, Tiranë
Tel: +355 44 541 821
Email: info@sherbimisocial.gov.al
Website: www.sherbimisocial.gov.al