The Socialist Party of Albania

1 Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike për vitin 2010 — shkarko pdf

 

2 Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike për vitin 2012 — shkarko pdf