The Socialist Party of Albania

1 Regjistri i realizimit të prokurimeve publike në vitin 2009 — shkarko pdf

2 Regjistri i realizimit të prokurimeve publike në vitin 2011 — shkarko pdf