The Socialist Party of Albania

Vende Vakante në Qendra Shëndetësore

Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Lezhë

Datë 14/01/2019

– Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Lezhë

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.

Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Berat

Datë 14/01/2019

– Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Berat

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.

Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Diber

Datë 14/01/2019

– Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Diber

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.

Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Durres

Datë 14/01/2019

– Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Durres

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.

Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Elbasan

Datë 14/01/2019

– Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Elbasan

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.

Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Fier

Datë 14/01/2019

– Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Fier

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.

Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Gjirokaster

Datë 14/01/2019

– Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Gjirokaster

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.

Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Korce

Datë 14/01/2019

– Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Korce

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.

Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Kukes

Datë 14/01/2019

– Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Kukes

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.

Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Shkoder

Datë 14/01/2019

– Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Shkoder

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.

Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Tirane

Datë 14/01/2019

– Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Tirane

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.

Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Vlore

Datë 14/01/2019

– Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Vlore

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.

Vend Vakant, Drejtor në Qendër Shëndetësore Nr. 2, Qarku Vlorë

Datë 28/12/2018

Shpallje për vendin vakant për Drejtor në Qëndrat Shëndetësore Nr. 2, Qarku Vlorë

(Shkarko shpalljen)

Dokumentacioni i kandidatëve do të dorëzohet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Afati i dorëzimit të aplikimeve është deri më datë 11.01.2019.

Datë 12/12/2018

NJOFTIM

MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE NJOFTON:

Shtyrjen e datës së pranimit të aplikantëve për pozicionet Drejtor në Drejtoritë Rajonale të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor me qëndër në Shkodër, Tiranë, Vlorë dhe Elbasan, për shkak të mungesës së kandidatëve të mjaftuesehm për të hyrë në konkurim për këto pozicione pune.

Afati për dorëzimin e dokumentave shtyhet deri më datë 20 dhjetor 2018.

Dorëzimi i dokumenteve bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shkarko shpalljen

Datë 03/12/2018

Vende Vakante në Drejtorit Rajonale

– Shpallje vendeve vakante për Drejtor në Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësorë me qëndër në Shkodër, Tiranë, Vlorë dhe Elbasan (Shkarko shpalljen)

Dorëzimi i dokumentave: Në zyren e Burimeve Njërëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 12.12.2018.