Partia Socialiste e Shqipërisë

URDHËR MINISTRI NR. 650, DATË 12.09.2018 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË BRENDSHME PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINE E TË DHËNAVE PERSONALE ” TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE”

Shkarko