Të reja

Partia Ime

BËHU PJESË E PROGRESIT DHE FRYMËS EUROPIANE

BASHKOHU ME PARTINË SOCIALISTE DUKE PLOTËSUAR FORMULARIN ONLINE. BRENDA NJË JAVE, KOORDINATORI I
PARTISË SOCIALISTE NË ZONËN KU BANONI DO TË VIHET NË KONTAKT ME JU.