The Socialist Party of Albania

Të aftë për të fituar përtej zgjedhjeve të 2025

Fjala e Kryeministrit, njëkohësisht Kryetarit të PSSH Edi Rama në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste E nderuar Asamble Kombëtare, Kryekreje dua t’i përgëzoj të gjithë për përfshirjen aktive, angazhimin serioz në krejt territ...